Maand: maart 2022

Algemene ledenvergadering 7 april 2022

Op donderdag 7 april is de algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging Kerspel Leens. Deze begint om 20uur en vindt plaats in Sjalom, zr. A. Westerhofstraat 6 te Leens. Alle leden zijn hierbij van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Agenda:

 1.             Opening
 2.             Vaststelling agenda
 3.             Ingekomen stukken
 4.             Verslag van de vorige ledenvergadering van 26 maart 2019
 5.             Mededelingen
 6.             Jaarverslagen 2019-2021
 7.             Pauze
 8.             Financiële verslagen 2019-2021
 9.             Verslag van de kascommissie
 10.             Nieuw kascommissielid
 11.             Vaststelling begroting 2022
 12.             Bestuur
 13.             Rondvraag
 14.             Sluiting