Categorie: Uncategorized

Algemene ledenvergadering 7 april 2022

Op donderdag 7 april is de algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging Kerspel Leens. Deze begint om 20uur en vindt plaats in Sjalom, zr. A. Westerhofstraat 6 te Leens. Alle leden zijn hierbij van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Agenda:

 1.             Opening
 2.             Vaststelling agenda
 3.             Ingekomen stukken
 4.             Verslag van de vorige ledenvergadering van 26 maart 2019
 5.             Mededelingen
 6.             Jaarverslagen 2019-2021
 7.             Pauze
 8.             Financiële verslagen 2019-2021
 9.             Verslag van de kascommissie
 10.             Nieuw kascommissielid
 11.             Vaststelling begroting 2022
 12.             Bestuur
 13.             Rondvraag
 14.             Sluiting

In 2021 geen algemene ledenvergadering

Door de coronamaatregelen heeft er in 2020 geen Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Er is ook dit jaar waarschijnlijk geen algemene ledenvergadering ; we kunnen
met de huidige coronamaatregelen geen vergadering plannen. Wanneer het echter wel kan wordt deze in het najaar van 2021 gehouden . Als dat niet lukt, is er in april 2022 een nieuwe ledenvergadering. De kascontrole vindt dit jaar wel plaats.