De Vereniging

De uitvaartvereniging stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk voor haar leden een passende en waardige uitvaart te verzorgen. De vereniging tracht haar doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar daartoe ten dienste staande wettige middelen. De vereniging kan haar werkzaamheden (op uitdrukkelijk verzoek) ook uitstrekken tot de uitvaartverzorging van niet-leden.

Lid worden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden zoals aangegeven in de statuten art: 6 en 7.

Het lidmaatschap kan maandelijks worden opgezegd zoals is aangegeven in art. 8 van de statuten.

Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap en de voordelen er van.

Melden overlijden

Een overlijden graag z.s.m. melden op het centrale meldnummer 050-7210960, waarna u wordt doorgeschakeld naar een van de uitvaartverzorgers van Uitvaartzorg Boerhaavelaan met wie de vereniging een overeenkomst heeft.

Deze uitvaartverzorger komt vervolgens bij u langs om samen met u de uitvaart te regelen en te verzorgen.

Uitvaartvereniging Kerspel Leens is aangesloten bij de federatie van samenwerkende uitvaartverenigingen in de provincie Groningen (FedGron).

Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties

Uitvaartvereniging Kerspel Leens is via de provinciale federatie van uitvaartverengingen in Groningen aangesloten bij Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties in Nederland); en werkt ook volgens deze normen.