Evenals in vele andere dorpen werden ook in Leens in het verleden begrafenissen uitgevoerd met behulp van buren en kennissen, de zogenaamde “naoberplicht”. Dit werd overgenomen door een vereniging die zich ten doel stelde deze plicht van hen over te nemen.

De uitvaartvereniging “Kerspel” Leens is opgericht in 1902. Sindsdien hebben velen gebruik gemaakt van de diensten van de vereniging en ook velen hebben zich ingezet om een waardige uitvaart voor de leden te verzorgen.

In 1969 kocht de vereniging de grond achter gebouw Sjalom aan de Zr. A. Westerhofstraat 6 te Leens en daarop is de aula gebouwd.

De vereniging werkt zonder winstoogmerk en is er op gericht om voor haar leden een passende en waardige uitvaart te verzorgen of te laten verzorgen, maar ook (op uitdrukkelijk verzoek) voor niet-leden.

De vereniging heeft een overeenkomst met Uitvaarzorg Boerhaavelaan, een van haar uitvaartleiders komt langs en bespreekt met de nabestaanden de uitvaart (en eventueel het vervoer) en regelt en verzorgt deze overeenkomstig hun wensen.

Op dit moment kan de vereniging een beroep doen op 11 dragers, die allen op vrijwillige basis hun diensten verlenen.

Door het bestaan van de vereniging kunnen we de kosten voor een uitvaart laag houden. We hebben immers geen dure panden te onderhouden en hebben geen mensen in vaste dienst.