Waarom het verstandig is om lid te zijn van de uitvaartvereniging.

Uw plaatselijke uitvaartvereniging kan een uitvaart aanmerkelijk goedkoper uitvoeren dan landelijke commerciële uitvaartorganisaties, zoals Dela, Monuta en Yarden.
Uw plaatselijke uitvaartvereniging heeft geen duur kantoorpand en geen betaalde krachten, maar wel vrijwilligers die kennis van zaken hebben en betrokken zijn.

De eerste zorg wordt u uit handen genomen door professionele mensen, wat een hele geruststelling betekent.

Uw plaatselijke uitvaartvereniging heeft namelijk een overeenkomst met een uitvaartverzorger die werkt tegen een veel lager vastgesteld tarief dan een uitvaartverzorger die in dienst is van een commercieel uitvaartbedrijf. Bovendien is de uitvaartverzorger bekend met de plaatselijke gebruiken en gewoontes en onderhoud dagelijks contact met de nabestaanden.
Uw uitvaartvereniging zorgt ervoor dat de diverse benodigdheden en diensten d.m.v. afspraken tegen redelijke bedragen  kunnen worden geleverd.

Uw uitvaartvereniging maakt zelf de eindfactuur op en controleert of de juiste afgesproken tarieven zijn berekend. Ook is de vereniging bereid om (oude) uitvaartpolissen voor u te incasseren en op de eindfactuur in mindering te brengen. De vereniging heeft de beschikking over 11 dragers.

Wat heb ik aan het lidmaatschap?

In geval van een overlijden kunnen de nabestaanden contact opnemen met het centraal meldnummer 050-7210960.

Onze uitvaartverzorger heeft de opdracht om zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en met u
alle zaken rondom de uitvaart bespreken en regelen.

Bijvoorbeeld:
1. het regelen van de begrafenis of crematie(ook mogelijk voor niet-leden)
2. het vervoer van de overledene binnen Nederland.
3. Het doen van aangifte van overlijden op het gemeentehuis
4. het verzorgen van de teraardebestelling dan wel het cremeren
5. het laten luiden van de klok bij begrafenissen

Wat vergoedt de vereniging?

De pakketwaarde is een gekapitaliseerd bedrag ten bedrage van 800 euro als tegemoetkoming in
de uitvaartkosten. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de eindfactuur.

Het voordeel van uw lidmaatschap is ook dat in geval van een overlijden u contact kunt opnemen met een
vertrouwd persoon die de gebruiken van uw dorp kent en dat de uitvaart wordt verzorgd door mensen
die bekend zijn in het dorp en die ook de gewoonten van een uitvaart in het dorp kennen. Bovendien is een uitvaart verzorgd door de vereniging goedkoper dan wanneer een commerciële uitvaartverzorger de uitvaart regelt.

Informatie of lid worden?

Neem contact op met de administratie dhr. G.H. Spoelman, Valge 51, 9965 PE  Leens, tel.06-13542728 e-mail: uvkerspelleens@gmail.com

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat we graag deze waardevolle en oude traditie in stand willen houden.
Ons streven: houd rouw en trouw in eigen dorp.

Kosten lidmaatschap?

De contributie is 21 euro per persoon per jaar bij betaling per incasso en 24 euro bij betaling per acceptgiro. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis lid.  Ingeval van een overlijden kunt u contact op nemen met het centraal meldnummer: 050-7210960. Ook wanneer men verhuist kan men lid blijven in Leens. Indien gewenst kan de uitvaart in overleg met het bestuur onder bepaalde voorwaarden geregeld worden door de vereniging uw woonplaats. De kosten worden dan vergoed voor het zelfde bedrag zoals
die ook vergoed zouden worden indien de uitvaart door uw eigen vereniging zou zijn verzorgd. Op aanvraag kan de penningmeester u een codicil uitvaartwens doen toekomen. Ook wanneer u reeds een financiële regeling in zake uw uitvaart hebt getroffen is het de moeite waard om toch lid te worden van onze vereniging en de uitvaart piëteitsvol en voordelig door de vereniging te laten verzorgen.

Donateurschap

De vereniging geeft nu ook de mogelijkheid om donateur te worden als u geen lid wilt of kan worden. U hebt dan het recht de uitvaart door de vereniging te laten verzorgen en u hebt de voordelen evenals de leden zodat u profiteert van de kortingen die de vereniging heeft bedongen bij dienstverleners en leveranciers. U hebt toegang tot de ledenvergaderingen, echter u hebt geen stemrecht en geen recht op uitkering van de pakketvergoeding zoals de leden die wel hebben. Voor het donateurschap betaalt u per jaar slecht 8 euro als u per acceptgiro wilt betalen maar als u een incasso machtiging afgeeft betaalt u slechts 5 euro. Ook hier geldt dat u in geval van en overlijden het centraal meldnummer kunt bellen: 050-7210960.

Andere uitvaartverzorger dan onze vaste verzorger?

De vereniging stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk voor haar ingeschreven leden
een passende uitvaart te verzorgen of te laten verzorgen (statuten). Hiervoor hebben we een overeenkomst gesloten met Uitvaartzorg Boerhaavelaan. De vereniging werkt conform de Nardus norm en verzorgt de verzamelfactuur, waarbij alle kortingen, commissies etc. één op één ten goede komen aan de nabestaanden. Binnen dit traject hanteren we het uitkeren van een pakketwaarde van € 800.

Echter: Nabestaanden die voorbijgaan aan de wens van de overledene om de uitvaart  door de vereniging (in samenwerking met Boerhaavelaan en de manier waarop) te laten verzorgen en om welke reden dan ook een beroep doen op een andere uitvaartverzorger, krijgen de helft van de pakketwaarde uitbetaald.

Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken:

–          Geweld of afstand (we hebben zelfs leden in het buitenland).

–          Overige redenen: op basis van contact met de nabestaanden, door het bestuur te beoordelen (het bestuur beoordeelt dit altijd achteraf).

Wanneer er sprake is van een andere uitvaartverzorger verzorgt de vereniging niet de verzamelfactuur; dit doet de andere uitvaartverzorger. De andere uitvaartverzorger kan ten alle tijden wel gebruik maken van de overige dienstverlening van de vereniging, zoals inzet dragers, huur aula en materiaal etc.

Begraafplaatsenbeleid gemeente het Hogeland

De uitvaartvereniging Kerspel Leens heeft geen zeggenschap over gemeentelijke begraafplaatsen: dit ligt geheel bij de gemeente het Hogeland. Klik op deze link om het begraafplaatsenbeleid te bekijken.